Wypożyczalnie maszyn
budowlanych Gdańsk

Tel: 571-530-990 Tel: 571-530-991

k.solinski@kulmaga.pl

Kolbudy ul. J. Wybickiego 41
Koło stacji paliw